O Centru za kulturu "Vlada Divljan"

(REČ DIREKTORA)

Centar za kulturu "Vlada Divljan“ kao polivalentna ustanova u kulturi sa znatnim prostornim kapacitetom mora da iskoristi sve svoje potencijale i prednosti i postane nezaobilazno mesto u kulturnom životu Gradske opštine Palilula i Grada Beograda.

Centar za kulturu "Vlada Divljan" svojim programima biće okrenuta promociji vrednosti otvorenog i demokratskog društva ,saradnji sa lokalnim ,nacionalnim i svetskim umetnicima i umetničkim grupama kako profesionalcima tako i amaterima.

Adaptacijom i sanacijom velike dvorane - Scene „Stamenković“, dobili smo velelepan, multifunkcionalan prostor kapaciteta 466 mesta, opremljen najsavremenijim pratećim svetlom, ozvučenjem i svim sadržajima koje ima jedna profesionalna ustanova te vrste.

Osnovnu programsku šemu Centra za kulturu "Vlada Divljan" čini nekoliko delova:

Pozorišni program:

-Scena „Stamenković“ žanrovski je okrenuta komediji. Sam pozorišni program se odvija na temelju partnerstva koje Centar za kulturu "Vlada Divljan" nudi pozorišnim trupama, privatnim pozorištima i umetničkim organizacijama i to pod najpovoljnijim uslovima.

-Pozorišni program je otvoren i za alternativne i eksperimentalne autorske predstave koje se mogu održavati u prostorima unutar Centra za kulturu "Vlada Divljan", u dogovoru sa autorskim timom. Takve predstave u načelu privlače mlađu publiku i otvaraju prostor za stvaranje jedne komunikacijske platforme koja je društveno korisna i otvara mogućnost saradnje sa institucijama obrazovanja osnovnim i srednjim školama pre svega Gradske opštine Palilula ali i međunarodnim institucijama koje se bave podsticanjem stvaralaštva mladih.

-Veliki deo pozorišnog programa mogu da dopunjuju i razna gostovanja pozorišnih projekata kako iz drugih krajeva Srbije tako i iz inostranstva. U cilju ostvarivanja međunarodnih gostovanja naša ustanova pristupa međunarodnim kulturnim mrežama i razvija komunikaciju sa centrima sličnih programa iz regije, pa i inostranstva.

- Veoma Bitan deo pozorišnog i koncertnog programa bi predstavljalo pozorište i koncerti za decu koje će se odvijati kako preko organizovane prodaje za škole,prvenstveno kroz animaciju škola sa područja opštine Palilula i to dece uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole s tim što će cene karata biti simbolične a prevoz dece će biti ugovoren sa prevoznicima (ne postoji bezbednije pozorište za decu od Centra za kulturu "Vlada Divljan" - deca bukvalno mogu autobusom da uđu na scenu) tako i kroz slobodnu prodaju i koje bi se moglo lako vezati za edukativne programe i radionice. Stvoriti programe poput „dečji vikendi!“ čiji bi koncept bio zadržati decu na nekoliko sati u kreativnom okruženju UK Palilula (predstava nakon koje se održavaju otvorene radionice vezane za temu predstave, ili slično!).

Spremamo manifestaciju pod nazivom „palilulsko leto„ koje će trajati mesec dana i uvek imati drugu temu. Razne pozorišne radionice sa decom iz oblasti glume, plesa, scenografije, kostimografoje, novinarstva, slikarstva muzike, šminke itd. Rezultat radionica bila bi pozorišna predstava koju bi sama deca osmislila uz pomoć pedagoga iz navedenih oblasti,

U najavi je organizovanje tzv „Pozorišta senki„ za decu u saradnji sa Centrom za likovno obrazovanje „Šumatovačka„ .

Muzički program i muzičko- scenski:

Muzički program će biti veoma raznovrstan – od koncerata klasične muzike, etno, nastupa KUD-ova, do rok-blues festivala, jazz svirki uz nastupe najpoznatijih muzičara. Sam program biće proširen izgradnjom letnje pozornice na mestu velikog parkinga.

Književni program:

Književni program će se odvijati u bliskoj saradnji sa stručnim urednicima i sa najvećim izdavačima kojima možemo ponuditi konkretno mesto za promociju njihovih izdanja, promotivni paket, i slično. Raspisivanjem javnih konkursa za književnost želimo da privučemo mlade interaktivnim programima i omogućiti im ne samo učešće, već i stvaranje određenog programa.

Kako u Beogradu postoji niz književnih tribina, Centar za kulturu "Vlada Divljan" će svakako pronaći specifičan koncept ove forme, i to na poseban zanimljiviji način interaktivnom multimedijalnom prezentacijom, muzičko-scenskim nastupima samih pisaca i pesnika kao i glumaca, muzičara i drugih.

Naša je želja da već održani „Svetosavski karavan knjiga“ kao i „Veče vina i poezije“ postanu tradicionalni ali svakako na još savremeniji i kvalitetniji način .

Izložbeni program:

Program izložbi, zatim prezentacije i umetničke performanse osmišljavaće urednici programa-saradnici naže ustanove prema vlastitom izboru. Neki segmenti programa mogu biti vezani sa ostalim programima, kao njihova dopuna te ćemo svakako posetioce pozorišnih predstava ili koncerata animirati da izdvoje još malo svog vremena i pogledaju već pripremljenu izložbu u pomenutim prostorima.

Edukativni programi:

Edukativni program zamišljen ili kao poseban programski segment Centra za kulturu "Vlada Divljan", ili kao dodatak već postojećim programima. Radionice i tribine koje se vežu uz pozorišne predstave, koncerte ili izložbe predstavljaju veoma zanimljiv pristup određenoj temi i otvaraju zanimanje kako publike tako i medija. Na primer, posle svake predstave mogu se organizovati tribine na odabranu temu koju predstava obrađuje, ili se mogu održati specifične radionice (npr. Posle lutkarskih predstava deca vrlo često žele da prouče mehanizam stvaranja i upravljanja lutkama što im se može demonstrirati kroz kratku radionicu; i sl.)

Centar za kulturu "Vlada Divljan" je odlučio da edukativni programi poput tečajeva i radionica budu deo stalne kulturne ponude, u tom se cilju sarađuje sa posebnim urednicima koji će taj sadržaj sistematizovati. U svakom slučaju, edukativni sadržaj će uvek da dobije na svojoj specifičnosti ako se naslanja na druge programske segmente – likovna radionica se može povezati sa izradom kostima i scenografije, tečaj engleskog se može raditi u vezi sa pozorištem na tom jeziku, i sl. Na taj način polaznici i korisnici edukativnih programa ostaju u Centru i koriste i druge sadržaje, postaju publika koja ostaje.

Edukativni program biće intenziviran tokom raspusta.

U programu umetničkih radionica i edukacija poželjno je angažovati mlade umetnike i stvaraoce koji će na specifičan način preneti svoja znanja polaznicima.

Programi komercijalnog rentiranja prostora Centra za kulturu "Vlada Divljan"

Organizacija poslovnih konferencija, kongresa, skupova,savetovanja uz najpovoljnije cene u svim raspoloživim prostorima naše ustanove.

Prioritet u formiranju programske šeme Centra za kulturu "Vlada Divljan" je da se kroz svoje aktivnosti i postojanje omogući kulturni i društveni napredak lokalne pa i šire zajednice. U fazi osmišljavanja programa bićemo okrenuti lokalnoj zajednici, Gradskoj opštini Palilula, njenim stanovnicima i njihovim kulturnim potrebama. U tom cilju pokrenućemo različite projekte posvećene Paliluli, od tribina, izložbi, koncerata izvođača sa Palilule.

Slične akcije ćemo podsticati i u saradnji sa školama na teritoriji naše opštine.

Centar za kulturu "Vlada Divljan" kao opštinska kulturna ustanova mora da postane nezaobilazno mesto u kulturnom životu svih Palilulaca, posebno dece, mesto gde će u kreativnom okruženju provoditi slobodno vreme.

DOBRO DOŠLI ...